Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Enkele beleidsvoornemens vervat in de nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Advies inzake enkele beleidsvoornemens vervat in de nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Adviesnr. 1976/24 - 26 november 1976


Een verdeeld advies.

Download:Volledig advies (636 kB)

Inhoud

1. Inleiding (haastklus)
2. Reikwijdte en karakter van de adviesaanvraag
3. De maatregelen voor de uitkeringen ingevolge de loondervingsverzekeringen (ZW, WAO, WW).
In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:  
Standpunt van de regering (3.1) 
Standpunt van de Raad (3.2) 
De wijziging in de dagloonbepalingen (3.2.1)
Verlaging van het maximale uitkeringspercentage ingevolge WAO van 80 naar 75% (3.2.2)
Het als niet-kostwinner aanmerken van bij hun ouders inwonende kinderen (3.2.3)
4. Het corrigeren van het aanpassingsmechanisme.
In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
Standpunt van de regering (4.1) 
Standpunt van de Raad (4.2)
5. De integratie en nivellering van de kinderaftrek en de kinderbijslag.
In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Standpunt van de regering (5.1) 
Standpunt van de Raad (5.2)