Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Nota inzake programmering van arbeidsmarktonderzoek: Appendix (Bijlagen 1 tot en met 7)

Nota inzake programmering van arbeidsmarktonderzoek: Appendix (Bijlagen 1 tot en met 7)

Adviesnr. 1976/22B - 14 oktober 1976

De nota moet steun geven aan het streven naar programmering van het arbeidsmarktonderzoek in Nederland.
Dat vertoont tot nu toe weinig samenhang en nieuwe gegevens.

Download:Appendix (1200 kB)

Bijdrage aan arbeidsmarktbeleid in samenwerking met andere instellingen, tot het ontwikkelen van een wetenschappelijk en maatschappelijk relevant programma voor onderzoek naar structuren en processen op en rondom de arbeidsmarkt, in onderlinge samenhang.