Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | inzake programmering van arbeidsmarktonderzoek

Nota inzake programmering van arbeidsmarktonderzoek

Adviesnr. 1976/22 - 14 oktober 1976

De nota moet steun geven aan het streven naar programmering van het arbeidsmarktonderzoek in Nederland.
Dat vertoont tot nu toe weinig samenhang en nieuwe gegevens.

Download:Volledige nota (1846 kB)

Bijdrage aan het arbeidsmarktbeleid in samenwerking met andere instellingen, tot het ontwikkelen van een wetenschappelijk en maatschappelijk relevant programma voor onderzoek naar structuren en processen op en rondom de arbeidsmarkt, in onderlinge samenhang.