Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake een sociale voorziening ten behoeve van werkloze ex-zelfstandigen

Advies inzake een sociale voorziening ten behoeve van werkloze ex-zelfstandigen

Adviesnr. 1976/21 - 15 oktober 1976

De raad onderschrijft de mening van de regering dat een sociale voorziening dient te worden getroffen, waardoor de sociale gelijkstelling van door economische of sociale omstandigheden werkloos geworden ex-zelfstandigen aan werkloze werknemers kan worden bereikt.

Download:Volledig advies (782 kB)

De raad acht één en ander het best te realiseren door de WWV voor deze groep open te stellen op een wijze en onder de voorwaarden zoals in zijn advies wordt uitgewerkt.
Het tijdstip van invoering moet passen in het ten aanzien van de lastenontwikkeling van de collectieve voorzieningen te voeren beleid. Ten aanzien van de landbouw wordt verwezen naar betreffende EG richtlijnen in het kader van landbouwstructuurbeleid.