Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake de verstrekking door de ondernemer van informatie aan de ondernemingsraad

Advies inzake de verstrekking door de ondernemer van informatie aan de ondernemingsraad

Adviesnr. 1976/20 - 15 oktober 1976

De huidige wettelijke regeling moet worden herzien. Verbreding en verdieping van informatie.

Download:Volledig advies (583 kB)

Voorstellen van de raad:
1. Algemeen informatierecht;
2. Basisinformatie;
3. De 1x per jaar te verstrekken informatie: financieel-economische gegevens:
a. de verschaffing van financieel-economische gegevens aan OR'en in het algemeen
b. dito aan de OR in concernstructuren en dergelijke (tijdstip van overleggen van jaarstukken aan de OR) (de accountantscontrole).
- Gegevens over werkgelegenheid en sociaal-organisatorische gang van zaken in de onderneming
4. De vaker per jaar te verstrekken informatie;
5. De prospectieve informatie;
6. Non-profitinstellingen;