Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake de discussienota ‘Contouren van een toekomstig onderwijsbestel’

Advies inzake de discussienota ‘Contouren van een toekomstig onderwijsbestel’

Adviesnr. 1976/19 - 15 oktober 1976

De raad kiest voor een wat algemener benadering (valt over het ontbreken van enige aanduiding over welk argument financieel dan wel onderwijskundig/maatschappelijk is).
Ten aanzien van de leerplichtverlenging is de raad verdeeld.

Download:Discussienota (1793 kB)

De mening van de raad wordt met name gevraagd over:
- de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het licht van de voorstellen van de nota;
- het optrekken van de leerplichtige leeftijd tot 18 jaar;
- educatieve stages als onderdeel van het beginsel van het participerend leren en de integratie ervan in de bovenschool;
- het hoger onderwijs;
verbreding van de opleidingsinhoud;
ontkoppeling van opleidings- en functieniveau;
- de Open School;
tweede weg- en tweede- kansonderwijs;
betaald educatief verlof