Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake een aantal aspecten van het sociaal-economische structuurbeleid in de periode 1975-1980

Advies inzake een aantal aspecten van het sociaal-economische structuurbeleid in de periode 1975-1980

Adviesnr. 1976/17 - 17 september 1976

Er wordt gesproken over een herijking van doelstellingen van sociaal-economische politiek.
Een nieuw begrip is ‘selectieve groei’. Volledige werkgelegenheid blijft een belangrijke rol spelen.

Download:Volledig advies (887 kB)

Het was niet mogelijk tot een uitputtende behandeling van alle aspecten te komen.
Volstaan is het in de beschouwingen betrekken van de hoofdlijnen van de nota ‘De Nederlandse economie in 1980.’