Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Interimadvies over de voorlichting van de consument via radio- en televisie-uitzendingen

Interimadvies over de voorlichting van de consument via radio- en televisie-uitzendingen

Adviesnr. 1976/16 - 30 juni 1976

Er wordt ook aandacht geschonken aan een aantal aspecten van consumentenvoorlichting in het algemeen.

Download:Volledig advies (1218 kB)

De commissie pleit voor het zoeken naar een voorlopige regeling, die het gestelde doel zo dicht mogelijk benadert.