Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Interimadvies inzake inkomensopenbaarheid

Interimadvies inzake inkomensopenbaarheid

Adviesnr. 1976/15 - 20 augustus 1976

Aan de orde is de openbaarheid van arbeidsinkomens, inclusief die van zelfstandigen.
Andere inkomens blijven buiten beschouwing.

Download:Volledig advies (502 kB)

Een uitgebreide informatie over inkomensverdeling is onontbeerlijk .
Openbaarheid is geen doel op zich maar moet bijdragen tot het bespreekbaar maken van inkomensverhoudingen.
De mate en vorm zijn afhankelijk van de wenselijke aard van het beleid.