Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake het voorontwerp van een besluit tot regeling van het postacademisch onderwijs

Advies inzake het voorontwerp van een besluit tot regeling van het postacademisch onderwijs

Adviesnr. 1976/13 - 21 mei 1976

Gezien de zeer duidelijke relatie die het voorontwerp legt tussen de functie van het toekomstig postacademisch onderwijs enerzijds en het functioneren van het sociaal- economisch leven (speciaal de beroepsuitoefening) anderzijds, meent de raad dat hij een bijdrage moet leveren in de meningsvorming.

Download:Volledig advies (1437 kB)

De Raad staat stil bij:
- plaats en karakter van het postacademisch onderwijs;
- doelstelling;
- behoeftebepaling;
- relatie postacademisch onderwijs, herstructurering wetenschappelijk onderwijs;
- organisatie en vormgeving (centraal orgaan);
- financiering (van deze openbare voorziening);