Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake doelstelling en uitgangspunten van de Wet sociale werkvoorziening

Advies inzake doelstelling en uitgangspunten van de Wet sociale werkvoorziening

Adviesnr. 1976/12 - 21 mei 1976

De raad heeft de gevraagde herbezinning geïnterpreteerd als: zich beraden over enkele essentiële aspecten van de doelstelling en uitgangspunten van de WSW.
Te weten: de zorg voor aangepaste werkgelegenheid, de categorieën van personen (personenkring) en het karakter van de toetreding tot de sociale werkvoorziening.
Ontwikkelingen zullen periodieke herbezinning vergen.

Download:Volledig advies (579 kB)

De raad vindt wijziging van doelstelling en uitgangspunten WSW vooralsnog niet nodig. Wel bepleit hij spoedige bestudering van aan de orde gekomen onderwerpen:
- de betekenis van arbeid voor de groepen in de WSW;
- bevordering van plaatsing van gehandicapten in het bedrijfsleven;
- sociale werkvoorziening in andere landen;
- de factoren en omstandigheden die het huidige imago van de sociale werkvoorziening beïnvloeden en ter zake te treffen maatregelen;
- arbeidsomstandigheden, beloning, werktijden part-time werken;
- het verlenen van rijksbijdragen, zonder binding aan minimum of maximum en met  instandhouding van de financiële verantwoordelijkheid van de gemeenten.