Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies over aanvullend werkgelegenheidsbeleid

Advies over aanvullend werkgelegenheidsbeleid

Adviesnr. 1976/11 - 8 april 1976

Het advies gaat over een in het najaar van 1973 in te voeren extra werkgelegenheidprogramma( 20 september 1973, kosten 750 miljoen gulden).
De RvdA besteedt aandacht aan doeleinden en middelen van aanvullend werkgelegenheidsbeleid in algemene zin en de samenstelling en strekking van extra werkgelegenheidsprogramma's, die de laatste jaren een belangrijke plaats in het arbeidsmarktbeleid zijn gaan innemen.

Download:Volledig advies (1549 kB)

Inhoud:
I Inleiding
II Algemeen
III De relatie van het aanvullende werkgelegenheidsbeleid tot het totale werkgelegenheidsbeleid
IV Knelpunten bij de uitvoering van het aanvullende werkgelegenheidsbeleid, met name bij sectorale maatregelen ten behoeve van de bouwnijverheid
V Uitgangspunten voor de samenstelling van in de toekomst te nemen extra werkgelegenheidsmaatregelen

Bijlage I t/m II + grafiek