Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies over de doeleinden en strategie van een structureel werkgelegenheidsbeleid

Advies over de doeleinden en strategie van een structureel werkgelegenheidsbeleid

Adviesnr. 1976/10 - 8 april 1976

Het advies gaat over het aanvullend werkgelegenheidsbeleid.
De RvdA benadert hier de werkgelegenheidsproblematiek als een probleem van middellange en lange termijn. Hij let daarbij speciaal op de structurele factoren die de vraag, het aanbod en de ontmoeting (of discrepantie) tussen beide componenten bepalen.

Download:Volledig advies (1474 kB)

De RvdA wil zich dus vooral uitspreken over een op deze structurele factoren gericht werkgelegenheidsbeleid en over de vraag naar arbeidskrachten, respectievelijk aanbod van arbeidsplaatsen. Om overschakeling naar structureel arbeidsmarktbeleid te doen slagen, is meer inzicht, kennis, coördinatie en planning, zowel als ruime middelen vereist.