Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake een ontwerp tot herziening van het rijtijdenbesluit

Advies inzake een ontwerp tot herziening van het rijtijdenbesluit

Adviesnr. 1976/08 - 19 maart 1976

Herziening van het besluit en een aantal uitgangspunten voor een wijziging van de Rijtijdenwet.

Download:Volledig advies (877 kB)

Inleiding
Algemene Beschouwingen
Opmerkingen over de afzonderlijke hoofdstukken;
I Inleidende bepalingen
II Algemene bepalingen
III Leeftijd en vakbekwaamheid
IV Dienst-, rij- en rusttijden
V Controlemiddelen
VI Ontheffingen en vrijstellingen
VII Slotbepalingen