Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake een eventuele strafsanctie in het kader van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag

Advies inzake een eventuele strafsanctie in het kader van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag

Adviesnr. 1976/06 - 20 februari 1976

Het strafrechtelijk sanctioneren van de wettelijke verplichting tot betaling van het minimumloon, zou indruisen tegen de bestaande tendentie tot decriminalisering.

Download:Volledig advies (1874 kB)

In vergelijking met 1972 vindt de Loontechnische Dienst in 1974 minder overtredingen van de wet op het minimumloon.
Dit is voor de raad aanleiding te adviseren de bestaande regeling te handhaven: nietigheid van overeenkomsten onder het minimum. De StvdA kan eventueel, bij een in een bepaalde sector frequent optredende onderbetaling, partijen tot elkaar brengen.