Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Representativiteit van organisaties van ondernemers en van werknemers in verband met de samenstelling van publiekrechtelijke colleges

Advies betreffende de representativiteit van organisaties van ondernemers en van werknemers in verband met de samenstelling van publiekrechtelijke colleges

Adviesnr. 1976/05 - 19 december 1975

Aandacht voor vraagstukken van representativiteit in verband met de samenstelling van publiekrechtelijke colleges.

Download:Volledig advies (828 kB)

De Commissie Representativiteit van Organisaties van Werknemers en Werkgevers krijgt de opdracht om:
a. te onderzoeken of algemene criteria voor representativiteit van organisaties op sociaal-economisch terrein, kunnen worden gegeven;
b. dito of aan een representatiefverklaring rechtsgevolgen dienen te worden verbonden en, zo ja, of daaraan beperkingen moeten worden gesteld, voortvloeiend uit overwegingen van onverenigbaarheid;