Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake een ontwerp-asbestbesluit

Advies inzake een ontwerp-asbestbesluit

Adviesnr. 1976/04 - 19 december 1975

De Raad wordt advies gevraagd over een ontwerp-AMvB, over het voorhanden hebben en het gebruik van asbest te beperken, deels door verboden deels door een stelsel van vergunningen onder beperkende voorwaarden.

Download:Volledig advies (948 kB)

De raad (die de advisering van de Commissie Arbeidswetgeving overneemt omdat die tot een eensluidend standpunt is gekomen) is het eens met het ontwerpadvies en de Memorie van Toelichting.
De minderheid is het oneens met een verbodswetgeving met ontheffingen en wil een systeem van misbruikwetgeving, dus gebruik/verwerking van asbest is toegestaan, totdat blijkt dat beperkende bepalingen veronachtzaamd worden.