Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake verplichtstelling van een veiligheidsrapport

Advies inzake verplichtstelling van een veiligheidsrapport

Adviesnr. 1976/03 - 19 december 1975

De Raad wordt verzocht suggesties te doen over de vraag ten aanzien van welke categorieën van inrichtingen, de verplichting tot aanwezigheid van een veiligheidsrapport zou moeten gelden.

Download:Volledig advies (786 kB)

Over schaalvergroting in speciaal de chemische industrie, waardoor gevaar voor catastrofe in plaats van ongelukje (Flixborough DSM e.d.).
Dit advies loopt vooruit op het advies inzake een vernieuwing en modernisering van de veiligheidswetgeving (1976/18)