Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies inzake de door de regering voorgestelde vermogensaanwasdeling

Advies inzake de door de regering voorgestelde vermogensaanwasdeling

Adviesnr. 1975/16 - 5 november 1975

De regering wenst de totstandkoming van een wettelijke regeling inzake de vermogensaanwasdeling (VAD) te bevorderen. De hoofdlijnen daarvan zijn uiteengezet in de interimnota inkomensbeleid (hoofdstuk 5). De raad wordt voor commentaar gevraagd op deze nota, zodat daarmee rekening kan worden gehouden met de voorbereiding van het wetsontwerp.

Download:Volledig advies (683 kB)

De raad kon niet tot overeenstemming komen.
Een deel van de raad staat in het algemeen positief tegenover een wettelijke verplichte regeling. Dit deel van de raad zag in de beoogde regeling zowel: de erkenning van het recht van de werknemers op een deel van de overwinst, alsook de vervulling van een voorwaarde voor de totstandkoming van een gecoördineerd arbeidsvoorwaardenbeleid en een bijdrage tot een meer aanvaardbare vermogenverdeling.
Het andere deel van de raad verwierp de voorstellen van de regering. Deze voorstellen zijn niet geschikt in een economische situatie die zich kenmerkt door onder andere conjuncturele en structurele onevenwichtigheden. Dit deel van de raad maakt ook bezwaar tegen de term ‘vermogensaanwasdeling’. De term ‘overwinstdeling’ heeft de voorkeur.