Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies over taak, samenstelling en bevoegdheden van ondernemingsraden

Advies over taak, samenstelling en bevoegdheden van ondernemingsraden

Adviesnr. 1975/14 - 17 oktober 1975

In de adviesaanvraag stelt de regering twee centrale vragen omtrent het instituut van de ondernemingsraad aan de orde: 
1. de taak en in nauw samenhang ermee, de samenstelling van de ondernemingsraad
2. de omvang en de inhoud van de bevoegdheden van de ondernemingsraad 

Download:Volledig advies (992 kB)

Dienen in de huidige taak en samenstelling van de ondernemingsraad fundamentele veranderingen te worden aangebracht en kunnen op diverse, in de adviesaanvraag genoemde, punten de bevoegdheden van de ondernemingsraad worden verruimd?

De raad oordeelde verdeeld. Een deel van de raad was van mening dat in de huidige wettelijke regeling de structurele voorwaarden voor een zo goed mogelijke werking van de ondernemingsraad niet zijn vervuld, zowel wat betreft het functioneren alsook de bevoegdheden betreft. Een ander deel van de raad was van oordeel dat de mogelijkheden daartoe geboden worden in de onlangs herziene wetgeving. In deze wetgeving zijn taak, samenstelling en bevoegdheden een integrerend onderdeel.