Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies over de herziening van premievrijstellings- en reductieregeling in de volksverzekeringen

Advies over de herziening van premievrijstellings- en reductieregeling in de volksverzekeringen

Adviesnr. 1975/13 - 17 oktober 1975

Advies over een eventuele herziening van de inkomensgrenzen van de voor de kleine zelfstandigen geldende premievrijstellings- en reductieregeling in de volksverzekeringen.

Download:Volledig advies (1509 kB)

De premiedrempel voor de A.O.W. is door de jaren heen nauwelijks omhoog gebracht.
Voor mensen met een laag inkomen betekent dat een onbillijke last. Verhoudingsgewijs betalen zij meer voor hun oude dag dan de rest.
De meerderheid van de raad wil dit ongedaan maken. De minderheid, bestaande uit een vrij groot aantal leden, wil de zaak in groter verband zien (vergelijkbaar 1975/16, naar aanleiding van Interimnota Inkomensbeleid) en geeft grotere prioriteit aan verbetering van de financiële positie van langdurig werklozen (zie advies 1975/06).
Zie ook advies 1954/03, over de wettelijke ouderdomsverzekering.