Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Voorstel van de Europese Commissie tot aanvulling van E.E.G.-verordening nr. 543/69 betreffende bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

Adviezen inzake een voorstel van de Europese Commissie tot aanvulling van E.E.G.-verordening nr. 543/69 betreffende bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

Adviesnr. 1975/12 - 26 september 1975

Publicatie bestaat uit twee interim adviezen van respectievelijk 18 april 1975 en 9 mei 1975 en een eindadvies van 26 september 1975.

Download:Volledig advies (1503 kB)

In het eerste interimadvies gaat de Commissie Vervoersvraagstukken in op het voorstel van de Europese Commissie en over de sociale verordening. De onderwerpen zijn:  rij-, rust- en dienstijden en pauzes voor voertuigen met één bestuurder.
In het tweede interim advies wordt op dezelfde onderwerpen in gegaan maar dan voor voertuigen met twee bestuurders.
 
In het eindadvies plaats de Commissie Vervoersvraagstukken kanttekeningen bij de door de Europese Commissie in de verordening neergelegde, voorschriften voor zover deze betrekking hebben op het beroepsvervoer van personen over de weg.