Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies inzake partiële wijziging van het veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen 1938

Advies inzake partiële wijziging van het veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen 1938

Adviesnr. 1975/11 - 30 september 1975

Advies over ontwerp-besluit.

Download:Volledig advies (1037 kB)

Voorgestelde wijzigingen houden voornamelijk verband met technische ontwikkelingen die zich in de industrie hebben voorgedaan. Het ontwerp-besluit bevat tevens enkele nieuwe voorschriften tot beveiliging van de steenhouwersarbeid.