Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies inzake methoden ter verbetering van de behandeling van consumentenklachten

Advies inzake methoden ter verbetering van de behandeling van consumentenklachten

Adviesnr. 1975/10 - 21 augustus 1975

Advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden over de mogelijkheden om in de behandeling van consumentenklachten verbetering te brengen.

Download:Volledig advies (1354 kB)

De commissie memoreert onder meer de zwakke positie van de consument daardoor zou een procedurewijziging nuttig zijn.
Er worden drie vormen van klachtenbehandeling onderscheiden namelijk: de belangenbehartiging ten behoeve van de consument-klager, de objectieve klachtenbemiddeling en de rechtspraak met betrekking tot consumentenklachten.
Om klachten te voorkomen denkt de commissie aan kwaliteitsverhoging (niet altijd nodig), geen onjuiste reclame, betere informatie bij het produkt en meer consumentenvoorlichting/opvoeding.