Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies inzake de opneming van gehandicapten in het arbeidsproces

Advies inzake de opneming van gehandicapten in het arbeidsproces

Adviesnr. 1975/09 - 19 augustus 1975

Op verzoek van de directeur-generaal van de Arbeidsvoorziening is er een afzonderlijke commissie ingesteld voor de arbeidsvoorzieningsproblemen van gehandicapten. De aanleiding waren enkele belangrijke ontwerp-besluiten voor arbeidsgehandicapten, zoals arbeidsbureaus-nieuwe stijl en de plannen voor andere opleidingen voor gehandicapten.

Download:Volledig advies (1054 kB)

De Raad voor de Arbeidsmarkt geeft de belemmeringen aan die de gehandicapten tegenkomt wanneer hij een plaats in het arbeidsproces zoekt.
Vervolgens noemde de raad de maatregelen die de overheid hanteert om de (her)plaatsing van gehandicapten te bevorderen. In het bijzonder werd in gegaan op de Wet Plaatsing minder-valide Arbeidskrachten en de bezwaren die aan deze wet kleven.
Verder besprak de raad de relatie tussen arbeidsvoorzieningenbeleid en andere delen van het beleid ten behoeve van gehandicapten. De raad dringt aan op meer beleid om de vraag naar gehandicapten te stimuleren.
Tenslotte de aanbeveling van een aantal maatregelen ter bevordering van de opneming van gehandicapten in het arbeidsproces.