Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies inzake de financiële positie van langdurig werklozen

Advies inzake de financiële positie van langdurig werklozen

Adviesnr. 1975/06 - 21 maart 1975

De concrete adviesvraag is welke nadere maatregelen getroffen dienen te worden voor de verbetering van de financiële positie van werkloze werknemers, die tenminste 60 jaar oud zijn en langer dan 2 ½ jaar werkloos zijn.

Download:Volledig advies (1164 kB)

Verder wordt ingegaan op gedachten, respectievelijk voornemens met betrekking tot hetgeen gedaan zou worden om ontslag van de meest kwetsbare oudere werknemers zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarbij komt de ontslagprocedure, de werktijdverkorting, de bevordering van goede arbeidsomstandigheden, passende arbeid, niet-onvrijwillige werkloosheid en de verlenging van de uitkeringsduur aan de orde.