Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Beoordeling van ontslagaanvragen in geval van bedrijfssluitingen e.d. met het oog op de belangen van het personeel

Advies over de beoordeling van ontslagaanvragen in geval van bedrijfssluitingen e.d. met het oog op de belangen van het personeel

Adviesnr. 1975/05 - 9 januari 1975

Advies over de richtlijnen die een directeur van een gewestelijk arbeidsbureau hanteert bij het beoordelen van ontslagaanvragen bij bedrijfssluitingen. Het advies is voorbereid door de Raad voor de Arbeidsmarkt (RvdA).

Download:Volledig advies (571 kB)

De vraag is of de richtlijnen zodanig moeten worden aangepast, dat een werkelijke afweging van enerzijds de belangen van de werknemer en anderzijds de belangen van de werkgever mogelijk wordt.
Dient de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau hieromtrent ruimere dan wel scherper geformuleerde richtlijnen te ontvangen?
 
De praktijk is aldus de RvdA, dat de directeur de voorgeschiedenis van ontslagen onvoldoende toetst. Dat hoeft ook niet op grond van de bestaande richtlijnen voor de toepassing van het Buitengewone Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.
De RvdA bepleit invoering van de 'marginale toetsing' zoals dat vooral in de administratieve rechtspraak is ontwikkeld.
Dit advies is te beschouwen als een vervolg op 1973/05, over de tijdige melding van voorgenomen collectieve ontslagen.