Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Interimadvies over werkloosheidsbestrijding

Interimadvies over werkloosheidsbestrijding

Adviesnr. 1975/04 - 9 januari 1975

Visie van de Raad voor de Arbeidsmarkt op de Interimnota inzake de bestrijding van de werkloosheid, van de minister van Sociale Zaken. In deze nota geeft de regering een analyse van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt over langere termijn en van enige belangrijke aspecten van de huidige werkloosheid in het bijzonder.

Download:Volledig advies (685 kB)

De raad voor de Arbeidsmarkt spreekt zich uit over maatregelen die met het oog op de huidige situatie, onmiddellijk genomen dienen te worden.
Daarbij heeft de raad voor de Arbeidsmarkt, de in de nota aangekondigde maatregelen, in zijn beschouwingen betrokken. Over op langere termijn te kiezen doeleinden en middelen heeft de raad volstaan met het formuleren van enkele uitgangspunten en een aanduiding van maatregelen. Dit kan bij het opstellen van de beloofde vervolgnota gebruikt worden.
De raad zal in een vervolgadvies dieper in gaan op de problemen rond de huidige en te verwachten arbeidsmarktontwikkeling.