Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies inzake een bijzondere verhoging van het minimumloon

Advies inzake een bijzondere verhoging van het minimumloon

Adviesnr. 1975/03 - 17 januari 1975

Advies over een bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon voor in de periode tot 31 oktober 1974 ontstane achterstanden.

Download:Volledig advies (931 kB)

In de adviesaanvraag wordt gesteld, dat met name een achterstand van het wettelijke minimumloon is ontstaan door de loonsverhogingen in guldens en de vloeren in de prijscompensatie. CBS berekeningen tonen een achterstand van 1,4% ten opzicht van het op 1 juli 1974 geldende minimumloon.
Het advies geeft drie minderheidsstandpunten weer.