Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies inzake wijziging van het landbouwveiligheidsbesluit

Advies inzake wijziging van het landbouwveiligheidsbesluit

Adviesnr. 1975/02 - 17 december 1974

Het ontwerp-besluit heeft tot doel het Landbouwveiligheidsbesluit aan te vullen met bepalingen over de bescherming van de bestuurder van een landbouwtrekker en het voorkomen of beperken van schadelijke geluiden en trillingen.

Download:Volledig advies (655 kB)

In het ontwerp-besluit gaat het om veiligheidskooien voor trekkers, het vaststellen van maximumniveaus voor geluids- en andere trillingen en het dragen van oorbeschermers.
De commissie gaat akkoord met het genoemde ontwerp-besluit.