Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies inzake variabele werktijden

Advies inzake variabele werktijden

Adviesnr. 1975/01 - 20 december 1974

In de adviesaanvraag wordt er gewezen, dat bij werknemers een toenemend verlangen bestaat naar meer inspraak bij het bepalen van de werktijd. De problematiek, welke samenhangt met de invoering van vormen van variabele werktijden, is gevarieerd, zowel bezien vanuit de individuele werknemers en werkgever als vanuit de samenleving als geheel.

Download:Volledig advies (839 kB)

De grenzen waarbinnen op middellange termijn variabele werktijden kunnen worden toegestaan staan nog niet vast.
De raad gaat uit van variabele en glijdende werktijdregelingen.
Variabele werktijden: per periode van een aantal weken moet het afgesproken aantal uren worden gewerkt. Glijdende werktijden: is waarbij een vast aantal uren per dag en per week worden gewerkt, waarbij begin en eind van de werkdag aan de werknemer wordt overgelaten.

De raad is van oordeel dat variabele werktijden nader onderzoek vereisen. Tegen de invoering van glijdende werktijden heeft de raad geen bezwaar. Het is wel gewenst de ontwikkelingen van deze regelingen in de praktijk te volgen en de ervaringen ter zijde tijd te betrekken bij een nader beraad over de problematiek van variabele werktijden.