Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Interimadvies over rechtsbetrekkingen in het kader van het participatie-onderwijs

Interimadvies over rechtsbetrekkingen in het kader van het participatie-onderwijs

Adviesnr. 1974/15 - 18 oktober 1974

In dit interimadvies geeft de Raad een voorlopige mening over een aantal juridische aspecten van het participatie-onderwijs.

Download:Volledig advies (671 kB)

Het is niet uitgesloten dat het eindadvies na voortzetting van de gedachtenvorming over de fundamentele vragen van het participatie-onderwijs in zijn verhouding tot het bedrijfsleven, enige correcties op dit interimadvies zal aanbrengen.
In dit interimadvies is er aandacht voor het toekomstige en het voorlopige juridische kader van het participatie-onderwijs, overgangsfase en de rechtsbetrekkingen bij het participatie-onderwijs.