Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Advies met betrekking tot de consumentenvoorwaarden, geïntroduceerd door de consumentenbond

Advies met betrekking tot de consumentenvoorwaarden, geïntroduceerd door de consumentenbond

Adviesnr. 1974/12 - 15 augustus 1974

Advies werd gevraagd over de leverings- en betalingsvoorwaarden die in mei 1973 werden geïntroduceerd door de Consumentenbond. De achtergrond van deze adviesaanvraag vormt de weigering van de STER om zendtijd ten behoeve van de Consumentenvoorwaarden ter beschikking te stellen.

Download:Volledig advies (653 kB)

Samenvattend kan gesteld worden dat de commissie Consumentenaangelegenheden van de SER unaniem erkent, dat in de huidige historisch zo gegroeide situatie in diverse branches leveringsvoorwaarden bestaan, die eenzijdig vanuit de branches zijn opgesteld tot bescherming van de eigen belangen.
De – eveneens eenzijdige – lancering van de Consumentenvoorwaarden moet gezien worden, als een te waarderen poging om die situatie te doorbreken.
De commissie is er daarom in meerderheid voorstander van dat mede door middel van overheidssteun wordt bevorderd, dat aan de Consumentenvoorwaarden op ruimte schaal bekendheid wordt gegeven.

Alles over het thema