Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Advies inzake de verkoop van gedistilleerd

Advies inzake de verkoop van gedistilleerd

Adviesnr. 1974/10 - 21 juni 1974

Advies over de kleinhandel in gedistilleerde dranken.
Aanleiding tot de adviesaanvraag is een brief van het bestuur van de Stichting Centraal Bureau Levensmiddelenbedrijf.

Download:Volledig advies (883 kB)

In die brief wordt aandacht gevraagd voor de wens van de levensmiddelenbedrijven, om naast alcoholvrije dranken, bier en wijnen, ook gedistilleerd te mogen verkopen.
De beoordeling van de verschillende aspecten van het vraagstuk en het afwegen van de daarbij betrokken belangen, hebben niet tot een eenstemmig oordeel van de Raad kunnen leiden.

Een deel van de Raad is van mening dat het verzoek van het levensmiddelenbedrijf moet worden afgewezen. Op zichzelf hebben de tot dit deel behorende leden geen bezwaar tegen verder gaande parallellisatie, maar het gaat hier om een bijzonder product, waarvoor nog betrekkelijk kort geleden een speciale wettelijke regeling tot stand is gekomen.
Het andere deel van de Raad is daarentegen tot de conclusie gekomen, dat er uit een oogpunt van parallellisatiemogelijkheden reden is, geleidelijk de uitzonderingspositie voor gedistilleerd te beëindigen.