Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Interimadvies inzake een jongerenstatuut

Interimadvies inzake een jongerenstatuut

Adviesnr. 1974/09 - 21 juni 1974

Het interimadvies heeft betrekking op het eerste gedeelte van het wetsontwerp: de jeugdbepalingen van de Arbeidswet 1919 samengevoegd in een nieuw hoofdstuk 2 van deze wet, in dit geval een jongerenstatuut.

Download:Volledig advies (1828 kB)

In de verschillende artikelen van de Arbeidswet en ook van het voorgestelde jongerenstatuut wordt verwezen naar andere artikelen van de Arbeidswet. Deze wet is daardoor, ook voor jongeren, vaak moeilijk lees- en hanteerbaar.
De raad dringt daarom aan op een totale herziening van de Arbeidswet en op een populaire publicatie van het jongerenstatuut, waarbij het georganiseerde bedrijfsleven dient te worden betrokken.
Het is de Raad gebleken, dat het laatste gedeelte van het wetsontwerp (paragrafen 5 en 6 van het vernieuwde hoofdstuk 2) een diepgaand nader overleg in het georganiseerde bedrijfsleven en met de desbetreffende jongerenorganisaties vereist.
De raad acht het echter wenselijk, dat het eerste gedeelte van het wetsontwerp zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. Dit advies heeft daarom betrekking op de onderdelen A, B en C van het wetsontwerp. Dit zijn de paragrafen 1 t/m 4.