Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Bijzondere verhoging van het minimumloon, de minimumvakantiebijslag en de vakantiebijslag A.O.W. / A.W.W.

Advies inzake een bijzondere verhoging van het minimumloon, de minimumvakantiebijslag en de vakantiebijslag A.O.W. / A.W.W.

Adviesnr. 1974/02 - 21 december 1973

De regering wijst op recente ontwikkelingen op het terrein van de loonvorming, waaraan de vraag wordt verbonden of een bijzondere verhoging van het minimumloon nodig is.

Download:Volledig advies (888 kB)

De aandacht wordt gevraagd voor de tendens tot verhoging van de in de cao’s (collectieve arbeidsovereenkomst) overeengekomen vakantiebijslagpercentages.
Naar de mening van de minister geeft dit aanleiding tot verhoging van de minimumvakantiebijslag.
Ten slotte is het ministerie van SZW van mening dat de verhoging van vakantie-uitkering ook moet gelden voor de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de AWW (Algemene Weduwen- en Wezenwet).
De raad vindt wat het laatste betreft, dat hij eerst moet horen hoe het kabinet staat ten opzicht van de toekomstige onderlinge relatie van het AOW-pensioen, het nettominimumloon en de uitkeringen ingevolge de ABW (Algemene bijstandswet).
Verder is de raad verdeeld.