Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Voorstellen van de Europese Commissie betreffende de oprichting van een Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds

Advies inzake de voorstellen van de Europese Commissie betreffende de oprichting van een Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds

Adviesnr. 1974/01 - 21 december 1973

De Sociaal-Economische Raad onderschrijft de noodzaak van een geïntegreerd regionaal beleid in het kader van de Europese Gemeenschap.

Download:Volledig advies (1040 kB)

Het regionale beleid moet als één van de wezenlijke taken van de Europese Gemeenschap worden aangemerkt.
Tevens is het georganiseerde bedrijfsleven sterk geïnteresseerd bij het regionale beleid.
Daarom acht de SER het wenselijk in te gaan op enkele hoofdlijnen van het communautaire regionale beleid. Dit aan de hand van de voorstellen van de Europese Commissie.