Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake richtlijnen voor de uitvoering van het besluit fondsen en spaarregelingen

Advies inzake richtlijnen voor de uitvoering van het besluit fondsen en spaarregelingen

Adviesnr. 1973/09 - 20 augustus 1973

Het voorgestelde ontheffingsbeleid (uitvoering door SER-commissie) is niet door de minister overgenomen.

Download:Volledig advies (641 kB)

Nader overleg is gewenst. De commissie vraagt zich onder meer af waarom in beginsel alleen de vermogensaanwasdeling grond voor ontheffing mag zijn. Immers kan een VAD-regeling alleen voorkomen in een economisch gezonde onderneming.
Daarom stelt zij voor, de eventuele ontheffing te laten beoordelen door de werknemers, dat wil zeggen de Ondernemingsraad.
Denkbaar is dat men het bestaande systeem prefereert.