Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | 18e halfjaarlijks economisch rapport

18e halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1973/08 - 3 augustus 1973

Op basis van de gegevens van het CPB brengt de raad enige beschouwingen van analytische aard en daarmee samenhangende globale opvattingen over het kader van het in de komende jaren te voeren beleid, naar voren.

Download:Volledig rapport (1067 kB)

De raad, ofschoon tevreden over de bereikte verbetering in de algemene economische situatie van Nederland, ziet als knelpunten de werkloosheid en de inflatie.
Rendementen dalen. De politiek moet gericht zijn op inkomens(her)verdeling.
Dit helpt de inflatie te bestrijden.