Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake het voorontwerp-bijdragewet opvang en begeleiding buitenlandse werknemers

Advies inzake het voorontwerp-bijdragewet opvang en begeleiding buitenlandse werknemers

Adviesnr. 1973/20 - 27 november 1973

Bijdrageheffing ter financiering van het werk van opvang en begeleiding van groepen migranten.

Download:Volledig advies (1360 kB)

De RvdA concludeert dat de kosten van opvang en begeleiding van buitenlandse werknemers ten laste moeten komen van de algemene middelen en niet, zoals de regering meent, moeten worden bekostigd via een heffing op de bedrijven.