Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake de structuur van de verzekeringen tegen kosten van geneeskundige verzorging

Advies inzake de structuur van de verzekeringen tegen kosten van geneeskundige verzorging

Adviesnr. 1973/19 - 16 november 1973

Het oordeel van de raad wordt gevraagd over de meest wenselijke structuur van de verzekeringen tegen kosten van geneeskundige verzorging.
Dit door het in werking treden van de AWBZ, waarmee aan het stelsel van verzekeringsregelingen voor geneeskundige verzorging een zodanige afronding is gegeven, dat aan de individuele vraag naar medische zorg binnen dit stelsel op redelijke wijze wordt tegemoetgekomen.

Download:Volledig advies (7045 kB)

Voorstellen tot wijziging van de huidige structuur:

  1. Schets van een algemene volksverzekering ziektekosten; 
  2. Blauwdruk voor een nationaal verzekeringssysteem ziektekosten;
  3. Schets van een beperkte volksverzekering ziektekosten opgesteld door A.C. Drogendijk; 
  4. Concept-model ziektekostenverzekering op basis van  een  vereenvoudigde en uitgebouwde huidige structuur, door J. van Mansvelt en J.I. Cohen 
  5. Indicatieve vergelijking van de lastenverdeling van de vier voorstellen met de bestaande situatie.