Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Voorstellen van de Europese Commissie inzake de harmonisatie van de financiële betrekkingen tussen de spoorwegondernemingen en de staten in de Europese Gemeenschap

Advies over de voorstellen van de Europese Commissie inzake de harmonisatie van de financiële betrekkingen tussen de spoorwegondernemingen en de staten in de Europese Gemeenschap

Adviesnr. 1973/16 - 15 augustus 1973

Doelstelling is het vaststellen van de zelfstandigheid van spoorwegondernemingen ten opzichte van de lidstaten.

Download:Volledig advies (2009 kB)

De Europese Commissie beoogt met haar voorstel de spoorwegen in staat te stellen hun ondernemingsbeleid beter aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en aan de eisen van de concurrentie, zodat zij een beleid kunnen voeren dat uitgaat van commerciële en economische beginselen.