Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake de behandeling van consumentenklachten door branchegeschillencommissies

Advies inzake de behandeling van consumentenklachten door branchegeschillencommissies

Adviesnr. 1973/15 - 17 oktober 1973

Advies over enkele vragen die zich voordoen met betrekking tot het verschijnsel van zogenaamde branchegeschillencommissies.

Download:Volledig advies (1011 kB)

De commissie acht branchegeschillencommissies een nuttige aanvulling van de overheidsrechtspraak.
Er zijn echter geen mogelijkheden om via wettelijke dwang in welke vorm dan ook, aan de uitspraken van branchegeschillencommissies over niet-vrijwillige deelnemers, toch gezag te verlenen, daar dit in strijd is met de Grondwet (artikelen 167, 170)