Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden met betrekking tot de instelling van groepsondernemingsraden

Advies inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden met betrekking tot de instelling van groepsondernemingsraden

Adviesnr. 1973/14 - 19 oktober 1973

De raad heeft geconstateerd dat sinds het in werking treden van de Wet op de ondernemingsraden (1 april 1971), met name in een aantal grote ondernemingen, de noodzaak wordt gevoeld om behalve ondernemingsraden meer dan één centrale ondernemingsraad in te stellen.

Download:Volledig advies (446 kB)

In het bijzonder betreft dit concerns waarbinnen bepaalde groepen van ondernemingen - veelal divisies genoemd - op zichzelf een concern of bedrijfseenheid vormen, waarvoor een eigen overkoepelend orgaan wenselijk wordt geacht ter behandeling van aangelegenheden, die gemeenschappelijk zijn voor de betrokken groep van ondernemingen.
Deze centrale ondernemingsraden worden in de praktijk aangeduid als groeps- of divisie-ondernemingsraden.

De raad geeft een schets van de in de wet OR aan te brengen wijzigingen.