Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake gelijke beloning voor mannen en vrouwen

Advies inzake gelijke beloning voor mannen en vrouwen

Adviesnr. 1973/13 - 19 oktober 1973

De Raad is nagegaan in welke sectoren vrouwelijke werknemers zijn uitgesloten van de werking van een CAO en hoe de verwezenlijking van het beginsel van gelijke beloning kan worden gewaarborgd.

Download:Volledig advies (1081 kB)

Inhoud

1. Inleiding, ratificatie Verdrag 100 van de ILO van 16 juni 1971
2. Gelijke beloning voor mannen en vrouwen
3. Waarborgen inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning
4. Inhoud van de wettelijke regeling - gelijke beloning - arbeid van gelijke waarde - adviesinstantie
5. Pensioenrechten en het aanstellings- en promotiebeleid, de raad wijst erop (hoewel niet genoemd in de adviesaanvraag) dat ook hier discriminatie dient te verdwijnen, conform ILO-Conventie III).