Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Rapport van de Commissie Economische Deskundigen

Rapport van de Commissie Economische Deskundigen

Adviesnr. 1973/12: 1 oktober 1973 (Commissie Economische Deskundigen)

Beoordeling economische situatie.
Verder aandacht voor: vooruitzichten, terugdringing van nominale loon- en prijsontwikkeling, inkomensnivellering, werkloosheid, monetair beleid en collectieve sector.

Download:Volledig rapport (1067 kB)

Aan de vooravond van de olieprijsverhoging schetst de commissie een rooskleurig beeld van de (internationale) conjuncturele ontwikkelingen.
Inflatie, gemiddeld in Europa 8%, dient in Nederland onder de 6% te worden gehouden.
Het werkloosheidscijfer, constant circa 120.000 personen baart zorg. De revaluatie van de gulden op 17 september 1973 was terecht. Het reëel beschikbaar inkomen van de modale werker mag wederom 2% stijgen.