Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake een selectieve investeringsregeling in het kader van een geïntegreerd ruimtelijk beleid

Advies inzake een selectieve investeringsregeling in het kader van een geïntegreerd ruimtelijk beleid

Adviesnr. 1973/07 - 29 juni 1973

De raad geeft zijn visie op het onderwerp van het wetsontwerp 'Regelen ten aanzien van investeringen in bepaalde delen van het land (wet selectieve investeringsregelingen)'.
En het ter verhoging van het algemeen welzijn tegengaan van de toenemende concentratie van bedrijvigheid in de drie westelijke provincies.

Download:Volledig advies (1927 kB)

Bestaande instrumenten kunnen toenemende congestie niet verhinderen.
Het aspect van ruimtelijke ordening vereist volgens de raad, regionale aanpak en dus snelle totstandkoming van een wettelijke regeling inzake de gewestvorming.
Het beleid dient te worden aangevuld met een stelsel van vergunningen of heffingen (zoals reeds in als bijlage opgenomen interim-advies van 27 juni 1972 wordt beschreven).
Heffingen komen volgens de raad echter niet in aanmerking.