Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake herziening van de Wet economische mededinging en versterking van het mededingingsbeleid

Advies inzake herziening van de Wet economische mededinging en versterking van het mededingingsbeleid

Adviesnr. 1973/06 - 15 juni 1973 

In dit advies is aandacht voor: 

Openbaarheid van het kartelregister,
Samenstelling van de Commissie Economische Mededinging en de openbaarheid van zijn adviezen,
Voorzieningen tegen boycotacties,
De rechtspositie van derden-belanghebbenden.

Download:Volledig advies (1849 kB)

Te behandelen onderwerpen:

a. Openbaar maken van het kartelregister;
b. Wettelijke voorzieningen tegen boycotacties;
c. Wijzigingen over de hoorplicht voor de commissie Economische Mededinging;
d. Voorzieningen over de rechtstoestand van mededingingsregelingen waarvoor verzoek om ontheffing van een generieke onverbindendverklaring is ingediend;
e. Wijziging van artikel 15 van de Wet economische mededinging inzake de rechtsgevolgen van een generieke onverbindendverklaring;
f. verruiming van de onderzoekbevoegdheden van de overheid tot algemene onderzoekingen betreffende het functioneren van de concurrentie;
g. Uitbreiding en verfijning van de waarborgen ter bescherming van de rechtspositie van belanghebbenden bij de uitvoering van de Wet economische mededinging;
h. vereenvoudiging van de adviesprocedure bij de commissie Economische Mededinging;
i. Wettelijke voorziening ten aanzien van horizontale prijsregelingen;

Tegenstellingen binnen de raad over punten a, b en i.