Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Invoering van een verplichting voor de werkgever tot tijdige melding van voorgenomen omvangrijk ontslag van personeel

Advies over de invoering van een verplichting voor de werkgever tot tijdige melding van voorgenomen omvangrijk ontslag van personeel

Adviesnr. 1973/05 - 10 april 1973

Er wordt advies gevraagd over de wenselijkheid en mogelijkheid van een regeling, die de werkgever verplicht om een op handen zijnde omvangrijk ontslag te melden.
Dat geeft mogelijkheid maatregelen te treffen.

Download:Volledig advies (1617 kB)

Voorgesteld wordt:
 
a. Wettelijke regeling, op te nemen in artikel 6 BBA 1945;
b. Melding bij directeur GAB en vakorganisaties;
c. 2 maanden meldingstermijn aan directeur GAB;
d. Meldingsplicht indien twintig of meer werknemers ontslagen worden;
e. Vrijstelling van seizoenswerk;
f. Geheimhoudingsplicht van vakorganisaties;
g. Sancties ten aanzien van werkgevers;
h. Verstrekking van zodanige gegevens, dat de directeur GAB, de gevolgen van het ontslag kan vaststellen en de voorbereiding van te nemen maatregelen op concrete problemen kan richten.

Het minderheidsstandpunt acht de raad voor de Arbeidsmarkt niet de aangewezen instantie. Verder vindt de raad de kwestie geen
onderzoek waard. Ook vindt de raad dat artikel 6 BBA '45 (een unieke regeling vergeleken met andere landen) voldoende waarborg biedt.
Het ontslagrecht zou door deze meldingsplicht nodeloos ingewikkelder worden gemaakt.