Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Eerste advies over regionale werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland

Eerste advies over regionale werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland

Adviesnr. 1973/04 - 10 april 1973

De Raad geeft slechts een globaal en voorlopig oordeel over de wenselijke en mogelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid in de verschillende gebieden op lange termijn. De nadruk ligt nu op de actuele situatie en op maatregelen voor beleid op korte en middellange termijn.

Download:Volledig advies (1130 kB)

Of ook de uitkomsten van het spreidingsbeleid in redelijke mate doeltreffend en doelmatig zullen zijn, is nog hoogst onzeker.
Wel is komen vast te staan, dat het verplaatsen van rijksdiensten en ambtenaren bijzonder veel geld zal kosten.
Terwijl over de effecten voor de gebieden van vestiging en de gebieden van vertrek en over eventuele neutraliserende reacties nog weinig of niets valt mede te delen.
 
Bijlage Statistieken.